Home   |   Ondernemers   |   Studieovereenkomst  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Studieovereenkomst

Voor een bedrijf is het belangrijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden op peil houden. U biedt medewerkers daarom misschien studiemogelijkheden aan. Het is verstandig om afspraken hierover vast te leggen in een studieovereenkomst.

Waar moet u op letten wanneer u medewerkers een opleiding of training aanbiedt?
Leg de individuele afspraken over studie, studieverlof en de financiering van de studie schriftelijk vast en laat de studieovereenkomst ondertekenen door de werknemer. Als u werknemers laat studeren tijdens het dienstverband of u meerdere werknemers een opleiding wilt aanbieden, is het raadzaam om ook een algemene studiekostenregeling op te stellen.

Kosten
Leg in de studieovereenkomst duidelijk vast welke kosten u draagt en wat de criteria voor vergoeding zijn. Stel een studiekostenbeding op, waarin wordt geregeld of en wanneer de werknemer de kosten van studie moet terugbetalen. Het beding moet een glijdende schaal bevatten: het beding moet in tijd worden beperkt en naarmate de tijd verstrijkt moet de werknemer een kleiner deel terugbetalen. Op terugbetalen van studiekosten heeft u geen recht meer als u voldoende heeft geprofiteerd van de opleiding van de werknemer.

 

Naar boven