Home   |   Ondernemers   |   Vakantieplanning  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Vakantieplanning

Als een werknemer vakantie wil opnemen, dan moet hij bij zijn leidinggevende een verzoek indienen waarin staat wanneer en hoe lang hij op vakantie wil. Medewerkers in de mode- of sportbranche hebben volgens de cao jaarlijks recht op twee weken aaneengesloten vakantie.

De werkgever stelt de vakantie vast volgens de wensen van de werknemer. Je kunt een verzoek alleen weigeren op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang en moet dit binnen twee weken na het indienen van het schriftelijk verzoek kenbaar maken. Een uitzondering zijn de collectieve vakantiedagen. In de cao FashionSport Inretail is bepaald dat de werkgever in overleg met het medezeggenschapsorgaan voor de onderneming ten hoogste 2 dagen per jaar als verplichte collectieve vakantiedagen kan aanwijzen. Afwijkingen per vestiging en locatie zijn hierbij mogelijk.


Downloads

Alle afspraken over het opbouwen van vakantie-uren, verjaring, extra vakantie-uren staan in de cao.

Naar boven