Home   |   Ondernemers   |   Erkend leerbedrijf  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Erkend leerbedrijf

Een stage voor een beroepsopleiding kan worden gedaan bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Kenniscentrum Handel (KCH) zorgt voor de erkenning van stagebedrijven in de mode en sport.

Begeleiding in leerbedrijf
De begeleiding van een stagiair in een erkend leerbedrijf gebeurt door de praktijkopleider. Dat is een werknemer van het bedrijf waar de stage wordt gevolgd. De praktijkopleider beschikt (minimaal) over hetzelfde opleidingsniveau als waarvoor de stagiair wordt opgeleid en heeft enkele jaren praktijkervaring. De praktijkopleider vervult een belangrijke rol in de opleiding van de stagiair. Behalve deskundigheid vraagt een dergelijke begeleidingsfunctie ook om betrokkenheid, motivatie en plezier in het overdragen van kennis over het vak. Kenniscentrum Handel organiseert trainingen om stagiairs te kunnen begeleiden.

Bpv-protocol
De afspraken die worden gemaakt bij de stage worden vastgelegd in een bpv-overeenkomst (bpv staat voor beroepspraktijkvorming). De praktijkopleider ziet toe op naleving van de afspraken, zodat niets een succesvolle stage in de weg staat.

 

Meer informatie

Lees alles over stages en praktijkopleiders op de site van KCH.

Downloads

Er is een handige brochure voor coaching in een modezaak. In deze brochure lees je hoe je een stagiair goed begeleidt en wat de stagiair moet kennen en kunnen.

Naar boven