Home   |   Ondernemers   |   Arbeidsovereenkomst  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Arbeidsovereenkomst

Als je iemand aanneemt, is het raadzaam om duidelijke afspraken te maken met elkaar. Deze afspraken leg je vast in een arbeidsovereenkomst. Het is verplicht om een aantal gegevens schriftelijk vast te leggen. Kies daarom voor een arbeidsovereenkomst op papier.

In de arbeidsovereenkomst leg je de volgende gegevens vast:

 • Naam en woonplaats van werkgever en werknemer
 • De plaats(en), waar het werk gedaan wordt
 • Functieomschrijving van de werknemer
 • Hoeveel uur de werknemer per dag of per week werkt
 • De hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald
 • Datum van indiensttreding
 • Duur van het contract (als deze voor een bepaalde tijd is)
 • (eventueel) Lengte van de proeftijd
 • De hoogte van de vakantietoeslag
 • Het aantal vakantiedagen of de wijze van berekening van de aanspraak op vakantiedagen
 • De duur van de opzegtermijn of de wijze van berekening van deze termijn
 • (eventueel) Pensioenregeling
 • (eventueel) Concurrentiebeding
 • De collectieve arbeidsovereenkomst (cao), als die van toepassing is

Deze afspraken mogen nooit slechter zijn (wel beter!) dan wat er in de wet staat of in de cao staat (zie cao).
 

Downloads
In de cao Fashion en Sport is in hoofdstuk 2 een artikel opgenomen over arbeidscontracten in de branche.

Speciaal voor leden heeft Inretail standaard arbeidsovereenkomsten beschikbaar. Ze zijn er voor verschillende functies in de mode en sport. Leden kunnen de voorbeeld overeenkomsten gratis downloaden van www.inretail.nl.
 

Naar boven