Home   |   Medewerkers   |   Vrije dagen/verlof   

Actie!
Vind je het leuk om mee te denken over strategie, inkoop en acties in de winkel? Stap dan gewoon eens op je leidinggevende af. Die zal blij verrast zijn met je idee├źn.

Vrije dagen/verlof

Als medewerker heb je per vakantiejaar recht op vakantie gedurende 182,4 uur per jaar. Dit is gebaseerd op een werkweek van gemiddeld 38 uur ofwel een werkdag van gemiddeld 7,6 uur.

Opbouw vakantie-uren
De vakantierechten worden geacht evenredig over het jaar te worden opgebouwd. Ben je slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever is, dan heb je recht op een evenredig deel van de genoemde vakantie-uren. Voor de opbouw van de vakantie-uren wordt uitgegaan van het aantal overeengekomen contracturen (ofwel de basisuren). Als je op basis van een vakantiejaar meer werkt dan jouw basisuren, dan worden over het meerdere ook vakantie-uren opgebouwd

Opnemen vakantie-uren
Bij het bepalen van het aantal op te nemen uren bij (een) vakantie(dag), wordt in beginsel uitgegaan van het aantal uren dat je volgens je rooster zou werken.
Is geen rooster vastgesteld, dan is het aantal op te nemen vakantie-uren in de betreffende week gelijk aan het aantal uren per week dat je gemiddeld in de laatste 13 weken, voorafgaand aan de vakantie, hebt gewerkt. Wanneer die periode niet representatief is, wordt uitgegaan van de laatste 52 weken voorafgaande aan de dag van de vakantie.


Downloads

Alle informatie over vrije dagen en verlof vind je in de cao.

 

Naar boven