Home   |   Medewerkers   |   Vakantieplanning  

Actie!
Vind je het leuk om mee te denken over strategie, inkoop en acties in de winkel? Stap dan gewoon eens op je leidinggevende af. Die zal blij verrast zijn met je idee├źn.

Vakantieplanning

Medewerkers in de mode- of sportbranche hebben per kalenderjaar recht op twee weken aaneengesloten vakantie. Wil je op vakantie, dan dien je bij je leidinggevende een verzoek in waarin staat wanneer en hoe lang je op vakantie wilt.

De werkgever stelt de vakantie vast volgens de wensen van de werknemer. De werkgever kan een verzoek alleen weigeren op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang en maakt dit binnen twee weken na het indienen van het schriftelijk verzoek kenbaar. Een uitzondering zijn de collectieve vakantiedagen. Je werkgever mag deze vaststellen samen met de ondernemingsraad (OR), het personeel of wanneer in de cao staat dat hij dit mag doen.

Alle afspraken over het opbouwen van vakantie-uren, verjaring, extra vakantie-uren staan in de CAO.


Downloads

Download hier de cao.

Naar boven