Home   |   Medewerkers   |   Bedrijfshulpverlening (bhv)  

Actie!
Vind je het leuk om mee te denken over strategie, inkoop en acties in de winkel? Stap dan gewoon eens op je leidinggevende af. Die zal blij verrast zijn met je idee├źn.

Bedrijfshulpverlening (bhv)

Iemand valt van de trap, verpakking vat vlam. Snel ingrijpen kan voorkomen dat een klein incident een grote ramp wordt. Goed georganiseerde bedrijfshulpverlening (bhv) kan dan levens redden.

Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij ongewenste en gevaarlijke gebeurtenissen in een bedrijf. Het gaat dan om de veiligheid en/of de gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen. Bedrijfshulpverlening wordt toegepast bij letsel, ongevallen, mensen die onwel worden op het werk en brandpreventie/brandbestrijding. Bedrijfshulpverlening wordt verleend door bhv’ers.

Aanwezigheid
Elk bedrijf met meer dan vijftig werknemers (derden meegerekend) moet bedrijfshulpverleners (bhv'ers) in hebben. Onder álle omstandigheden (ook tijdens vakanties, griepepidemieën, wisselende ploegenroosters) moeten er voldoende bhv'ers in het bedrijf aanwezig zijn. Over het algemeen worden bhv’ers gezocht onder verschillende groepen werknemers.

Taken

  • De belangrijkste taken van bedrijfshulpverleners zijn: eerste hulp verlenen bij arbeidsongevallen, brandbestrijding en het contact onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties.
  • Bij een ongeval moet de hulpverlening binnen een paar minuten op gang komen.
  • Een werkgever die eerst het hele bedrijfsterrein of winkel moet afzoeken naar die ene bhv’er, heeft zijn werk niet goed gedaan.
  • Een bedrijf ook over de noodzakelijke materialen beschikken. De bhv’er moet weten waar deze materialen zoals EHBO-middelen en brandblusapparatuur te vinden zijn.
  • De werkgever is verplicht de bhv’ers een opleiding te laten volgen, die ‘voldoende is om taken te kunnen uitvoeren’. Regelmatig opfrissen en bijhouden van de kennis hoort daarbij.


RI&E
Volgens de wet moeten werkgevers in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening is ingericht. Hierin moet dan staan wie als bedrijfshulpverlener zijn aangewezen, wat de taakverdeling is en hoe de coördinatie verloopt. Bovendien moet op papier staan welke hulpverleningsorganisaties moeten worden gewaarschuwd bij (dreigende) calamiteiten. Ook moeten het interne en externe alarmeringsschema in de RI&E zijn opgenomen: welke verantwoordelijke medewerker alarmeert wie binnen of buiten het bedrijf op welk moment? Een werkgever die zijn bedrijfshulpverlening niet op orde heeft, kan een boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Wil je meer weten over de rie, kijk dan op www.rie.nl.


Meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl
 

Naar boven