Home   |   Medewerkers   |   Arbeidsovereenkomst  

Actie!
Vind je het leuk om mee te denken over strategie, inkoop en acties in de winkel? Stap dan gewoon eens op je leidinggevende af. Die zal blij verrast zijn met je idee├źn.

Arbeidsovereenkomst

Als je ergens werkt wil je alles goed op papier hebben. Afspraken met je werkgever leg je vast in een arbeidsovereenkomst. Doe dit altijd schriftelijk.

Het is verplicht om de volgende gegevens schriftelijk vast te leggen.

 

 • Naam en woonplaats van werkgever en werknemer
 • De plaats(en) waar het werk gedaan wordt
 • Functieomschrijving van de werknemer
 • Hoeveel uur de werknemer per dag of per week werkt
 • De hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald
 • Datum van indiensttreding
 • Duur van het contract (als deze voor een bepaalde tijd is)
 • De hoogte van de vakantietoeslag
 • Het aantal vakantiedagen of de wijze van berekening van de aanspraak op vakantiedagen
 • De duur van de opzegtermijn of de wijze van berekening van deze termijn
 • De collectieve arbeidsovereenkomst (cao), als die van toepassing is
 • Pensioenregeling
 • Concurrentiebeding
 • Lengte van de proeftijd

De afspraken in de arbeidsovereenkomat mogen nooit nadeliger zijn dan wat er in de wet of in de cao staat.


Meer informatie

Op de site van FNV Bondgenoten lees je veel gestelde vragen over arbeidsovereenkomsten.

Naar boven