Home   |   Ondernemers   |   Werkoverleg  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Werkoverleg

Werkoverleg draagt bij aan een goede werksfeer en plezier in het werk. Bij een werkoverleg komen leidinggevenden en medewerkers op regelmatige basis bij elkaar om het werk en de werksituatie te bespreken.

Onderwerpen van het werkoverleg kunnen zijn:

  • de belangrijkste ontwikkelingen in het bedrijf
  • de verkoopdoelstellingen
  • de resultaten (bijvoorbeeld de behaalde omzet)
  • aandachtspunten in de verkoop
  • de nieuwe collectie
  • de opruimingsperiode
  • de samenwerking in het team
  • het omgaan met klachten

Een werkoverleg vindt regelmatig plaats (bijvoorbeeld eens per maand) op een vooraf gepland tijdstip zodat iedereen aanwezig kan zijn. Ook is er een agenda die bijvoorkeur die vooraf wordt uitgedeeld. Een collega zit het werkoverleg voor (voorzitter) en een collega notuleert (secretaris). Achteraf ontvangt iedereen het verslag met de actiepunten. Vaak bepaalt de leidinggevende/directie de inhoud van het werkoverleg. De inbreng van medewerkers is ook waardevol.

Invoeren van werkoverleg
Bij de invoering van werkoverleg is het belangrijk dat je als leidinggevende bereid bent je medewerkers invloed te geven en gaat luisteren naar je mensen. Het gaat om het inbrengen van ideeën en voorstellen en om de besluitvorming. Als dit soms niet mogelijk is, leg dan uit waarom. Van medewerkers mag je verwachten dat zij actief deelnemen aan het werkoverleg. Communiceer altijd duidelijk wat werkoverleg inhoudt en wat het betekent voor de onderneming.

Leuk voor de agenda

Tip 1: Trends

Gebruik een werkoverleg bij de start van een nieuw seizoen. Vraag medewerkers mee te denken over de trends. Gebruik hiervoor input vanuit de inkoop of de vak- of consumentenbladen. Laat medewerkers bijvoorbeeld de trends naar de eigen collectie vertalen door het maken van diverse sets.

Tip 2: Succes items
Om medewerkers te betrekken kun je vragen wat zij het afgelopen kwartaal succesvolle acties vonden? Denk aan leuke reacties van consumenten, goed lopende items of scorende advertentiecampagnes? Wat kun je samen nog meer bedenken?

Handig document:

Naar boven