Home   |   Ondernemers   |   RI&E  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

RI&E

Heb je medewerkers in dienst? Dan moet je onderzoeken of het werk gezondheidsrisico’s voor hen oplevert. Dit onderzoek heet een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en levert twee dingen op: een lijst met risico’s in je bedrijf en een plan van aanpak om risico’s te beperken. Heb je geen actuele RI&E? Dan riskeer je een boete van de Arbeidsinspectie.

Checklist en plan van aanpak
De RI&E is een digitale checklist. Je vult deze in en krijgt zo een overzicht van de risico’s binnen jouw bedrijf. Aan de hand van het overzicht maak je een plan van aanpak waarin je omschrijft hoe je deze risico’s gaat aanpakken. Je bepaalt wie wat doet, wanneer er zaken gedaan worden en welke middelen er nodig zijn.

Er is een branchespecifieke RI&E voor mode die je kunt downloaden. Je krijgt dan alle vragen en risico’s die relevant zijn voor je bedrijf in één knelpuntenlijst. Deze worden direct omgezet naar een plan van aanpak waarin automatische oplossingen staan. Natuurlijk kun je deze ook nog aanpassen. Klik hier voor de branchespecifieke RI&E.

Houd de RI&E actueel
Als er weinig verandert jouw bedrijf dan is het verstandig om de RI&E elke vier jaar te bekijken en zo nodig aan te passen. Advies is om het plan van aanpak jaarlijks te bekijken zodat deze actueel is. In sommige gevallen moet je de RI&E en het plan van aanpak tussentijds aanpassen, zoals bij:

  • Klachten van werknemers
  • Uitbreiding van het pand
  • Verbouwing van het pand
  • Verandering van bedrijfsactiviteiten

In de meeste gevallen hoef je de RI&E niet opnieuw in te vullen. Je past alleen de delen aan die betrekking hebben op de verandering. Het plan van aanpak moet wel geheel aangepast worden.

Controle op de RI&E
De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst of deskundige getoetst wordt. Deze persoon:

  • Toetst de RI&E
  • Adviseert bij het plan van aanpak
  • Kijkt of alle risico’s op de lijst staan
  • Beoordeelt of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven
  • Kijkt of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt

De mode- en schoenenbranche heeft een erkende RI&E. Bedrijven tot maximaal 25 medewerkers hoeven de RI&E niet te laten toetsen.

Heb je medewerkers, stagiaires, uitzendkrachten of onbetaalde krachten in dienst die in totaal niet meer dan 40 uur werk verrichten? Dan moet je wel een RI&E hebben, maar je hoeft deze niet te laten toetsen. Meer informatie vind je hier.

Naar boven