Home   |   Ondernemers   |   Loonstrookje  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Loonstrookje

Werkgevers moeten medewerkers schriftelijk of digitaal een loonstrook geven. Het kan alleen digitaal alleen als de werknemer daarmee heeft ingestemd. Voor de loonstrook is er geen verplicht model.

De loonstrook moet de volgende gegevens bevatten:

  • Bruto loonbedrag
  • Samenstelling loon in bedragen, bijvoorbeeld basisloon en prestatietoeslag
  • Inhoudingen
  • Wettelijk minimum(jeugd)loon en de minimum vakantiebijslag
  • Naam van de werkgever en de werknemer
  • Termijn waarop de betaling betrekking heeft
  • Overeengekomen arbeidsduur

De laatste loonstrook van het jaar is ook als jaaropgaaf gebruiken. Je moet op deze loonstrook dan alle gegevens opnemen die op de jaaropgaaf moeten staan. Zie de site van de belastingdienst voor meer informatie.

Naar boven