Home   |   Ondernemers   |   Interne criminaliteit  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Interne criminaliteit

Medewerkers die stelen uit de kassa, korting geven aan vrienden of producten zomaar meenemen? Het komt vaker voor dan je denkt. Wees alert op signalen die kunnen duiden op interne fraude en maak het onderwerp bespreekbaar in het team.

Herken de signalen
Wat kunnen signalen zijn die duiden op het feit dat iemand intern probeert te frauderen? Van alles. Let op kassaverschillen (of juist iemand die nooit een kassaverschil heeft), onduidelijke briefjes bij de kassa, goederen in personeelsruimtes, vaste patronen van een medewerker in de pauze, medewerkers die altijd met dezelfde collega’s (willen) werken etc. Maar ook het gevoel van ‘er klopt iets niet’. Het gaat erom dat je er alert bent. En dat je regelmatig controleert of de huisregels worden nageleefd en met enige regelmaat kassastaten worden nagekeken.
Bekijk hier meer mogelijke signalen die kunnen duiden op interne fraude.

Vermoeden van fraude
Bij het vermoeden van interne criminaliteit probeer je uiteraard aan bewijs te komen. Bedenk wel dat wat voor jouw bewijs is, dat voor de rechter nog niet hoeft te zijn. Je persoonlijke betrokkenheid en bijbehorende emoties kunnen soms in de weg zitten. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan het verstandig zijn een externe partij in te schakelen, bijvoorbeeld een recherchebureau of de politie.
Lees meer over acties bij het vermoeden van interne criminaliteit.

Actie na fraude
Wat je doet nadat iemand betrapt is op fraude hangt af van de ernst van de situatie en je eigen beleid en ideeën hierover. In sommige gevallen is een berispend gesprek voldoende, een officiële waarschuwing of schorsing afdoende (maak wel duidelijke afspraken en leg deze ook vast). Maar ook ontslag op staande voet kan tot de opties behoren. Lees meer.

Fraude voorkomen
Zorg voor een duidelijk huishoudelijk reglement. Zo'n reglement geeft grenzen aan, maar schept ook duidelijkheid. Wat zijn de normen voor het bedrijf? Hoe wordt omgegaan met kasverschillen, retour- en ruilprocedures, personeelsaankopen, het openen en sluiten van de winkel etc. Geef duidelijk aan welke consequenties het overtreden van de normen heeft. Lees meer.

Naar boven