Home   |   Ondernemers   |   Functioneren en beoordelen  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Functioneren en beoordelen

Tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken bespreken leidinggevende en medewerker het functioneren van de medewerker. Het is belangrijk om deze gesprekken jaarlijks te voeren. Wat is het verschil?

A) Het functioneringsgesprek
In het functioneringsgesprek kijk je samen terug naar het functioneren van de afgelopen periode. Wat ging er goed, wat ging minder er goed? Hoe kan de medewerker zich verbeteren of ontwikkelen en wat heeft de medewerker hiervoor van de leidinggevende nodig.

Het ideale functioneringsgesprek:

 • Tijdig gepland; een of twee weken van tevoren nodigt de leidinggevende de medewerker uit.
 • Agenda: van tevoren kennen de werknemer én leidinggevende beiden de agenda.
 • Werkgever en werknemer kunnen beiden onderwerpen inbrengen.
 • Niet storen; het gesprek wordt in een rustige ruimte gehouden.
 • Eerlijk en open; je vertelt elkaar de waarheid op een positieve en constructieve manier. Dus niet: ‘je komt vaak te laat’, maar ‘hoe kunnen we regelen dat je voortaan op tijd komt?’.
 • Vertrouwelijk; wat je in een functioneringsgesprek bespreekt is vertrouwelijk en wordt niet aan anderen verteld.
 • Verslag; van het gesprek wordt een kort verslag gemaakt met de belangrijkste besproken punten en afspraken. Zowel werknemer als leidinggevende zijn het eens met de inhoud, en zetten hun handtekening voor akkoord.

Handig model
Onderaan dit artikel treft u een formulier om voorafgaand aan het functioneringsgesprek aan de medewerker te geven. Het document bevat ook een formulier dat als agenda kan dienen.

B) Het beoordelingsgesprek
Bij een beoordelingsgesprek gaat het om de prestaties van de medewerker en de tevredenheid van de leidinggevende daarover. Het is daarbij belangrijk aan te geven wat er moet verbeteren, maar vooral ook wat er goed ging, en wanneer het werk vraagt om extra waardering. Daarbij mag de mening van de leidinggevende eigenlijk geen verrassing zijn!

Tip!
Bewaar verslagen van beoordelingsgesprekken met uw werknemers zorgvuldig in het personeelsdossier. Dit formulier biedt houvast voor een goed gesprek en een overzichtelijk verslag.

Een beoordeling kan ook de basis zijn voor het einde van een proeftijd, een vast contract, een salarisverhoging of een bonus. De meeste bedrijven delen aan het eind van het jaar hun beoordelingen uit omdat aan een (goede) beoordeling meestal ook een salarisverhoging gekoppeld is.

Tips voor een goed beoordelingsgesprek:

 1. Zeg wat je op je hart hebt; wees duidelijk over wat je waardeert en over wat je ánders zou willen.
 2. Bereid het gesprek goed voor; kijk wat er in de functiebeschrijving staat en wat je afgesproken hebt in een vorig gesprek. Schrijf ook uit hoe iemand heeft gepresteerd het afgelopen jaar.
 3. Spreek het gesprek tijdig af, neem er de tijd voor en zorg voor een rustige ruimte.
 4. Stuur van tevoren de gesprekspunten naar de medewerker.

Vastleggen
Je sluit een gesprek altijd af met duidelijke conclusies en afspraken. De belangrijkste besproken punten én de afspraken leg je vast in een verslag. Daaronder zet je allebei je handtekening, zodat er nooit een misverstand ontstaat over wat er besproken en afgesproken is.

Meer informatie
Op de site van brancheorganisatie Inretail staan voorbeelden van beoordelingsfomulieren voor verschillende functies.

Naar boven