Home   |   Ondernemers   |   Conflicten  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Conflicten

Een medewerker wil niet werken op zaterdag, terwijl dat juist hard nodig is. Iemand wil vrij nemen in de drukste periode van het jaar. Of de houding van een medewerker laat te wensen over. Soms sta je lijnrecht tegenover elkaar en ontstaat er een conflict.

Conflicten op het werk zijn vervelend en stressvol. Jij en je medewerker zijn beiden verantwoordelijk voor het zoeken naar een oplossing van het conflict. Heeft een medewerker een conflict met een collega dan kan de leidinggevende daarin een belangrijke rol spelen. Heb je zelf een conflict met je medewerker, dan is dit uiteraard moeilijk.
In het algemeen geldt dat van een werknemer wordt verwacht dat hij/zij in gesprek blijft met de werkgever en meewerkt aan oplossingen. Vaak helpt het een derde, onafhankelijke, persoon in te schakelen. Een eventuele vertrouwenspersoon, OR-lid of bedrijfsmaatschappelijk werker kan helpen om te bemiddelen.

Ziek door conflict
Een conflict op of buiten de werkvloer mag volgens de Wet poortwachter geen reden zijn voor ziekteverzuim. Ook stress vanwege een conflict mag niet leiden tot verzuim.
Conflicten moeten worden opgelost ‘buiten het ziektekanaal om’. Met andere woorden: een ziekmelding is bij een conflict geen oplossing. De arbodienst moet met zoveel woorden vragen of er een conflict meespeelt. En de werknemer moet het even duidelijk aangeven in zijn re-integratieverslag.


Downloads

Zie checklist conflict voor de stappen die je kunt nemen om tot een oplossing te komen. 

Naar boven