Home   |   Ondernemers   |   Cao  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Cao

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In de cao staan afspraken tussen werkgevers en werknemers over onderwerpen als arbeidsduur, beloning, kinderopvang, scholing, vakantie-, pensioen- en ontslagregelingen.

Elke werknemer maakt in zijn eigen arbeidsovereenkomst ook individuele afspraken met zijn werkgever. In deze individuele arbeidsovereenkomst wordt vaak verwezen naar de cao. De cao-afspraken zijn belangrijker dan afspraken in het individuele contract. Als bepaalde individuele afspraken niet overeenkomen met cao-afspraken, dan gelden de cao-afspraken.
 

Downloads

Download hier de CAO FashionSport Inretail.

Naar boven