Home   |   Ondernemers   |   Vakantiekrachten  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Vakantiekrachten

Hoe zit het ook alweer? Wat mogen vakantiekrachten wel of niet en welke leeftijd geldt daarbij? In de brochure Vakantiewerk 2014 van het ministerie van SZW staan de regels nog eens duidelijk uitgelegd.

De arboregels voor jonge vakantiewerkers in de organisatie verschillen van de arboregels die voor de volwassen werknemers gelden. In de brochure Vakantiewerk 2014 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan alle regels op een rij.

Jongeren van 13 en 14 jaar moeten altijd onder toezicht werken. Het is toegestaan voor 13- of 14-jarigen om iemand te helpen bij het werk of om klusjes te doen (denk aan vakken vullen of het bezorgen van huis-aan-huisbladen), maar ze mogen niet in een fabriek of met machines werken.

Vakantiekrachten van 16 en 17 jaar mogen bijna al het werk doen
Scholieren van 15 jaar werken al behoorlijk zelfstandig, maar mogen ook alleen lichte werkzaamheden doen. Naast het bezorgen van huis-aan-huisbladen, mogen ze nu ook de avondkrant bezorgen. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna al het werk doen, maar bij veel of gevaarlijk werk moet er wel een ouder iemand zijn om te helpen of in te grijpen. Denk daarbij aan werk met gevaarlijke machines of werk met sterke schoonmaakmiddelen.

Boete bij overtreding van de arboregels
Als een bedrijf de Arbowetgeving overtreedt, krijgt de organisatie hiervoor mogelijk een boete. Neemt een organisatie een scholier in dienst die jonger is dan 13 jaar, dan overtreedt de organisatie het verbod op kinderarbeid en daarop staat een boetenormbedrag van € 2.000. Bij overtredingen van de minimale rusttijd of de maximale arbeidstijd hoort een boete van € 200.

Naar boven