Home   |   Ondernemers   |   Onderzoek  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Onderzoek

De detailhandel is volop in beweging. Ontwikkelingen als de dalende consumptie en snelle technologische ontwikkelingen vragen ook veel van de ondernemer en zijn personeel. Er is dringend behoefte andere competenties van ondernemers en personeel in de retail.

Er zijn recente onderzoeken beschikbaar over trends en ontwikkelingen rondom de competenties van personeel, visie op personeelsbeleid en HR-ontwikkelingen. 

> Rapport Retail 2014: ander personeel graag! (Rabobank)
> Arbeidsmarkt en scholingsonderzoek (Branche Bureau Mode)
> Human Capital Management in de handel (Kenniscentrum Handel)

Naar boven